Watersportdorp Earnewâld

Hotel Princenhof ligt in Friesland aan het water in het pittoreske dorp Earnewâld. Earnewâld is natuurlijk een watersportdorp bij uitstek. Gedurende uw verblijf aan het water, mag een bootreisje natuurlijk niet ontbreken. Hiertoe biedt het hotel u diverse mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld een tocht maken over de Friese wateren van Narionaal Park De Alde Feanen met een rondvaartboot. Zo kunt u vanaf het water genieten van de prachtige natuur die Friesland u biedt. Het is ook mogelijk om zelf een bootje te huren en zo de Friese wateren te ontdekken. U kunt bijvoorbeeld denken aan een sloep of motorbootje. Voor de zeilfanaten onder u verzorgen wij een Valk, al dan niet met buitenboordmotor. Komt u met eigen boot? Deze kunt u aan onze ruime steiger aanmeren. Kamers aan het water bieden uitzicht op uw boot. Voor meer informatie kunt u bij de receptie van Hotel Princenhof terecht. In het hoogseizoen raden wij aan een aantal weken van tevoren te reserveren.
Maar ook te voet of te fiets is het zeker de moeite waard om Friesland te verkennen. In de omgeving zijn diverse fiets- en wandelroutes uitgezet. Earnewâld bezit een aantal bijzondere bezienswaardigheden, zo is het zeker de moeite waard om een kijkje te nemen bij het Ooievaarscentrum “Eibertshiem”. Hotel Princenhof beschikt over eigen huurfietsen, maar wanneer u liever uw eigen fiets meebrengt, dan kunt u deze stallen in de overdekte en afgesloten garage.

Nationaal park “De Alde Feanen”

De Alde Feanen is een aaneengesloten laagveen moerascomplex met een totale oppervlakte van ca. 2500 hectare, waarvan ruim 1500 hectare in eigendom en beheer is van It Fryske Gea. Het gebied bestaat voornamelijk uit meren, veenplassen, petgaten, rietlanden, schraallanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Ook komen er trilvenen, veenmosrietlanden, blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden voor. De laatst genoemde landschapstypen zijn landelijk gezien zeldzaam en worden in hun voortbestaan bedreigd. Laagveenmoerassen worden tot de rijkste en meest gevarieerde natuurgebieden van Noordwest-Europa gerekend.
De soortenrijkdom van planten en dieren is er bijzonder groot, zo ook in De Alde Feanen. Zo komen er in De Alde Feanen zo’n 450 verschillende plantensoorten voor. Dat is meer dan de helft van alle in Fryslân voorkomende plantensoorten.

Bezoekerscentrum nationaal Park De Alde Feanen

Wie het bezoekerscentrum bezoekt, wordt bijna automatisch uitgenodigd en gestimuleerd om het natuurgebied De Alde Feanen met zijn verschillende landschapstypes ook daadwerkelijk te willen ontdekken.
Voor volwassenen is er veel informatie, maar ook kinderen kunnen via een aantal quizzen, kijk- en voelkastjes en een interactief spel het gebied beleven. Daarbij komen niet alleen de dieren en planten, maar ook de ontstaansgeschiedenis, de recreatie en het beheer optimaal aan bod.

Vanuit het bezoekerscentrum worden voor alle leeftijden tal van activiteiten en excursies georganiseerd.

Foto: It Fryske Gea


Friesch landbouwmuseum ‘By de Boer’

Dit museum toont de woon-, werk- en leefomstandigheden van de boer tijdens verschillende perioden. Het museum heeft een waardevolle en uitgebreide collectie hystorische voorwerpen uit de Friesche landbouwgeschiedenis.

Foto: Friesch landbouwmuseum ‘By de Boer’

It Kokelhûs fan Jan en Sjut

Midden in het dorp bevindt zich het kleine, sfeervolle museum “It Kokelhûs fan Jan en Sjut”. Het huis werd in 1777 gebouwd door een veenbaas en is sinds 1957 als oudheidkamer te bezichtigen. Tot 1955 woonden hier Jan en Sjut van der Berg. Zij hadden een kruidenierswinkeltje, waren melkventers en hebben veel Earnewâldster vloermatten gevlochten van biezen (kokels of popels). Hiermee is de naam van deze oudheidkamer verklaard. De wanden van de voorkamer zijn met tegels opgezet. In die kamer zijn twee bedsteden, één met kribbe. De kamer is in oude stijl gehouden en er zijn verschillende oude gebruiksvoorwerpen te zien. Op de vloer ligt een Earnewâldster mat.

Foto: screenshot www.kokelhus.nl
Skûtsjemuseum

It Skûtsjemuseum

Op een prachtige lokatie vlakbij Earnewâld staat de historische scheepswerf “De Stripe”. Dit skûtsjemuseum heeft tot doel: het oprichten en in stand houden van een historische scheepswerf waar historische schepen op de wal en in het water te zien zijn. Zowel binnen als buiten het gebouw zijn een aantal voor deze streek typische schepen geëxposeerd; een praam, een skûtsje, een visaak, een wyldsjitter, en sloepje, een melkschouw, etc.
In de expositieruimte zijn foto’s tentoongesteld en er is een video met onder andere opnames van oude skûtsjeschippers. De skûtsjevaart aan het begin van deze eeuw heeft veel voor de economie van Friesland betekend. Ook dit aspect wordt in beeld gebracht. Er worden een groot aantal activiteiten gedaan zoals zeilmaken, touw draaien, masten en zwaarden maken en ijzer smeden. Ook het leven van een schippersfamilie uit het begin van deze eeuw wordt zichtbaar gemaakt.
Voor schoolgroepen of familiedagen is er een compleet programma met allerlei activiteiten op het terrein: gieklopen, turfstapelen, fok hijsen, touwknopen, jagen en bomen. Een skûtsje-zeiltocht door het natuurgebied “Het Princenhof” maakt de beleving van het skûtsjemuseum compleet.

Foto: It Skûtsjemuseum
Ooievaarsstation Eibertshiem

Ooievaars in Earnewâld

Earnewâld is voor veel Ooievaars de thuishaven om te broeden. Kijk dan ook niet gek op wanneer u één tegen komt tijdens een mooie wandel- of fietstocht door het gebied. De ooievaars vliegen vrij rond, soms cirkelen ze zelfs boven Earnewâld.

Foto: Wikipedia
Galerie Koopmans

Galerie Koopmans

De permanente collectie van de bekende Friese expressionist Klaas Koopmans en het veelzijdige werk van diens zoon Gosse Koopmans is hier te bewonderen.

Foto: Galerie Koopmans
Meubelmakerij Wester

Meubelmakerij Wester

De plek waar op ambachtelijke wijze en met een geheel eigen stijl exclusief tuinmeubilair en binnenmeubilair wordt vervaardigd. Van ontwerp tot uitvoering in eigen werkplaats.

Foto: Meubelmakerij Wester